Τιθορέων Έλαιον


Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Δυτικής Λοκρίδας

Τα 2-3 πρώτα χρόνια από τη φύτευση και μέχρι τα δενδρύλλια να φτάσουν στο τελικό επιθυμητό ύψος (2,1-2,5μ), τα κλαδέματα περιορίζονται στην αφαίρεση όλων των πλάγιων βλαστών που εκπτύσσονται στον κεντρικό κορμό, από το έδαφος μέχρι και τα 60 εκατοστά.

Επίσης απομακρύνονται και όλοι εκείνοι οι πλευρικοί βλαστοί που εκπτύσσονται υψηλότερα από τα 6 εκατοστά αλλά έχουν ζωηρή ανωφερή τάση και μπορούν να:

  • Ανταγωνιστούν τους καρποφόρους βλαστούς σε θρεπτικά συστατικά.
  • Σχηματίσουν στη συνέχεια ανεπιθύμητα δίκορμα ή πολύκορμα δένδρα αλλοιώνοντας το επιθυμητό μονοκωνικό σχήμα.

Αργότερα, το 3ο-4ο έτος και αφού τα δένδρα έχουν φτάσει στο επιθυμητό ύψος, ο κεντρικός άξονας κόβεται-καρατομείται στα 2,1-2,5 μέτρα.

Επίσης, μετά την πρώτη συγκομιδή, αρχίζουν να κλαδεύονται με το χέρι στο βάθος του κορμού όλοι εκείνοι οι βλαστοί που κάρπισαν και εκτείνονται μεταξύ των γραμμών.

Έτσι, τα νεαρά δενδρύλλια ελιάς διαμορφώνονται στον αγρό σε σχήμα "μονοκωνικό", δηλ. με έναν μόνον κεντρικό βλαστό και τελικό ύψος 2,3-2,8 μέτρα.

Σε καμία περίπτωση πάντως δεν διαμορφώνονται σε σχήμα "θάμνου".