Τιθορέων Έλαιον


Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Δυτικής Λοκρίδας

Τα νεαρά δενδρύλλια ελιάς εισέρχονται σε εμπορική καρποφορία στο 3ο έτος από τη φύτευσή τους στον αγρό, με πρώτη μέση παραγωγή της τάξης των 300-400 κιλών ελαιοκάρπου ανά 165 δενδρύλλια/στρέμμα.

Όταν η περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι ανέρχεται στο 20%, όπως των καρπών της ποικιλίας μας Arbequina (18%-22%), η συνολική παραγωγή του υπέρπυκνου γραμμικού ελαιώνα σε λάδι κυμαίνεται από 120 έως 280 κιλά /165 δενδρύλλια /στρέμμα, ανάλογα φυσικά και με το φορτίο των δένδρων.

Από τα λίγα διαθέσιμα στοιχεία σε Ελληνικές υπέρπυκνες φυτείες ελιάς ηλικίας τριών ετών, η ελαιοπεριεκτικότητα της ποικιλίας Arbequina στις αρχές Δεκεμβρίου σε πεδινές εκτάσεις της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας κυμαίνεται από 12%-15% περίπου, ενώ εκείνη της Κορωνέϊκης, την ίδια χρονική περίοδο σε πεδινές εκτάσεις της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ήταν αισθητά χαμηλότερη και κυμαινόταν στο 10%.