Τιθορέων Έλαιον


Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Δυτικής Λοκρίδας

Οι ελιές συγκεντρώνονται σε φορτηγά και μετά... γραμμή για το λιοτρίβι.

Εκεί πλένονται και κατόπιν περνούν από τις διαδικασίες της σύνθλιψης του ελαιοκάρπου και του διαχωρισμού του λαδιού από το νερό και τα υπολείμματα του ελαιοκάρπου.