Τιθορέων Έλαιον


Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Δυτικής Λοκρίδας

Τα εδάφη όπου εγκαταστήσαμε τις υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες της ελιάς ποικιλίας Arbequina, είναι ομαλά, χωρίς μεγάλες κλίσεις και ελαφριάς έως μέτριας σύστασης, για να μπορούν να κινηθούν μελλοντικά εύκολα και με ασφάλεια οι ελαιοσυλλεκτικές μηχανές.

Πριν από τη φύτευση των δενδρυλλίων προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:

  • Πλήρη εδαφολογική ανάλυση και ανάλυση του νερού άρδευσης.
  • Βαθειά άρωση ή σχίσιμο του εδάφους σε βάθος 50 εκατοστών και στη συνέχεια ισοπέδωση του χωραφιού.
  • Απομάκρυνση των μεγάλων βράχων.
  • Κατασκευή αποστραγγιστικών καναλιών

Τα δενδρύλλια που φυτεύσαμε ήταν πολύ μικρής ηλικίας, 6 έως 12 μηνών, με καθαρό ύψος φυτών από 30 έως 60 εκατοστά, διαμορφωμένα μονόκλωνα.

Τα νεαρά δενδρύλλια ελιάς από τη στιγμή που φυτεύθηκαν, διαμορφώθηκαν αυστηρά σε σχήμα μονοκωνικό, δηλ. σαν κυπαρισσάκια, με έναν κεντρικό βλαστό-άξονα που έφτανε τα 2,5 μέτρα.

Το δεύτερο χρόνο από τη φύτευση τα δενδρύλλια έφτασαν στο τελικό επιθυμητό ύψος (2,1-2,5μ) οπότε αρχίζει η διαδικασία του κλαδέματος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση υπέρπυκνων γραμμικών ελαιώνων είναι η ύπαρξη αρδεύσιμου νερού. Χρησιμοποιήσαμε δίκτυα άρδευσης με σταγόνες, με σταλάκτες παροχής 4 λίτρων την ώρα. Συνοπτικά γίνονταν αρδεύσεις 2 έως 4 ημέρες και η κάθε άρδευση διαρκούσε 3 περίπου ώρες.

Οι υπέρπυκνοι γραμμικοί ελαιώνες έχουν μεγάλες απαιτήσεις (εισροές) σε λιπάσματα.Τα είδη των λιπάνσεων κυμαίνονται ανάλογα με την εποχή και χωρίζονται σε τρεις περιόδους:

  • Στην περίοδο Απριλίου-Ιουνίου όπου γίνονται αζωτούχες λιπάνσεις.
  • Στην περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου όπου γίνονται λιπάνσεις με άζωτο, φώσφορο και κάλιο σε ίση αναλογία.
  • Στην περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου όπου γίνονται καλιούχες λιπάνσεις.

Όλα τα λιπάσματα χορηγούνται στα δένδρα με το νερό άρδευσης και οι ποσότητες εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των αναλύσεων εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής.