Τιθορέων Έλαιον


Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Δυτικής ΛοκρίδαςΧημική Ανάλυση 2013-11-12

Χημική Ανάλυση 2012-06-12ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
Τμήμα Χημικών Εργαστηρίων
Αθήνα: 11/02/2011
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ζ3-832/69
Αριθμός δείγματος: 046

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
και μονάδες μέτρησης
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
εξαιρετικό παρθένο
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
2568/91
Ελεύθερη οξύτητα (% σε ελαϊκό οξύ) Κανονισμός
2568/91 Παρ.II
0,20 <=0,8
Αριθμός υπεροξειδίων (meq ενεργού O2/Kg) Κανονισμός
2568/91 Παρ.III
6,6 <=20
K270 Κανονισμός
2568/91 Παρ.IX
0,090 <=0,22
K232 1,775 <=2,50
ΔΚ -0,002 <=0,01
Οργανοληπτική αξιολόγηση
(διάμεση τιμή φρουτώδους Mf
διάμεση τιμή ελαττώματος Md)
Κανονισμός
2568/91
Παρ.XII
Mf=4,7
Md=0,0
Mf>0
Md=0,0
Κατάταξη/συμμόρφωση: Το δείγμα κατατάσσεται, ως προς τα ανωτέρω εξετασθέντα αναλυτικά στοιχεία στην κατηγορία του ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού 2568/91.