Τιθορέων Έλαιον


Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Δυτικής Λοκρίδας

Ο Ελαιώνας.

Γιατί η Ανάπτυξη, το Κλάδεμα και η Συγκομιδή του ελαιοκάρπου αποτελεί για μας πηγή χαράς και δημιουργίας;

Το Λάδι μας.

Γιατί η Ελαιοποίηση και η Τυποποίηση μας δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε την καλύτερη Πιστοποίηση στην κατηγορία του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου;

Τα Νέα μας

Το βίντεο της επίσκεψης των Κινέζων καθηγητών στην Αγία Μαρίνα Λοκρίδος

Απόσπασμα από τα Φωκικά του Παυσανία

"Tὸ δὲ ἔλαιον τὸ ἐν τῇ Τιθορέων ἀποδεῖ μὲν πλήθει τοῦ τε Ἀττικοῦ καὶ τοῦ Σικυωνίου, χρόᾳ δὲ ὑπερβάλλει καὶ ἡδονῇ Ἰβηρικὸν καὶ τὸ ἐκ τῆς νήσου τῆς Ἰστρίας' καὶ μύρα τε ἀπ' αὐτοῦ παντοῖα ἑψοῦσι καὶ τὸ ἔλαιον ὡς βασιλέα ἄγουσιν." (Ελλάδος περιήγησις, Φωκικά.19)

Η παραγωγή λαδιού της Τιθορέας είναι μικρότερη σε ποσότητα από εκείνη της περιοχής της Αττικής και της Σικυώνας, αλλά το χρώμα και η γεύση του είναι καλύτερη και από το Ιβηρικό και του νησιού της Ίστριας. Μ' αυτό φτιάχνουν τα διάφορα είδη μύρου και στέλνουν στον αυτοκράτορα από αυτό το λάδι.